اخبار ایران

ثلث حیاتی نیم فصل رسید :/ کاپیتان نکو و هواپیمای نساجی؛اوج بگیرید!


برای یک هوادار نساجی که عمری را درحسرت حضور در ضیافت لیگ برتری ها نشست ، به هیچ عنوان ساده نیست که هنوز وارد نشده، دستش را بگیریم و بخواهیم او را از این ضیافت بیرون ببریم.


لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید